Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի տեղեկատվական

կենտրոնի տեղեկատու


2013 թվական

Տեղեկատու N 20 - Նոյեմբեր 2012

2012 թվական

Տեղեկատու N 20 - Նոյեմբեր 2012
Տեղեկատու N 19 - Սեպտեմբեր, 2012
Տեղեկատու N 18 - Հուլիս-Օգոստոս, 2012
Տեղեկատու N 17 - Մայիս, 2012
Տեղեկատու N 16 - Ապրիլ, 2012
Տեղեկատու N 15 - Փետրվար, 2012

2011 թվական

Տեղեկատու N 14 - Դեկտեմբեր, 2011
Տեղեկատու N 13 - Հոկտեմբեր, 2011
Տեղեկատու N 12 - Սեպտեմբեր, 2011
Տեղեկատու N 11 - Հուլիս, 2011
Տեղեկատու N 10 - Հունիս, 2011
Տեղեկատու N 9 - Մայիս, 2011
Տեղեկատու N 8 - Ապրիլ, 2011
Տեղեկատու N 7 - Մարտ, 2011
Տեղեկատու N 6 - Փետրվար, 2011
Տեղեկատու N 5 - Հունվար, 2011

2010 թվական

Տեղեկատու N 4 - Դեկտեմբեր, 2010
Տեղեկատու N 3 - Նոյեմբեր, 2010
Տեղեկատու N 2 - Հոկտեմբեր, 2010
Տեղեկատու N 1 - Սեպտեմբեր, 2010

2009 թվական

Փետրվար

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (1-5 փետրվարի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (5-15 փետրվարի)

Հունվար

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (1-10 հունվարի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (15-30 հունվարի)

2008 թվական

Նոյեմբեր

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (01-10 նոյեմբերի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (20-25 նոյեմբերի)

Հոկտեմբեր

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (01-05 հոկտեմբերի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (05-31 հոկտեմբերի)

Սեպտեմբեր

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (01-05 սեպտեմբերի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (05-10 սեպտեմբերի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (15-30 սեպտեմբերի)

Հուլիս

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (30-05 հուլիսի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (05-10 հուլիսի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (15-25 հուլիսի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (23-31 հուլիսի)

Հունիս

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (01-07 հունիսի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (07-15 հունիսի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (15-23 հունիսի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (23-30 հունիսի)

Մայիս

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (1-10 մայիսի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (15-28 մայիսի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (28-31 մայիսի)

Ապրիլ

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (1-10 ապրիլի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (10-20 ապրիլի)

Մարտ

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (1-5 մարտի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (5-10 մարտի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (10-17 մարտի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (20-31 մարտի)

Փետրվար

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (1-10 փետրվարի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (10-19 փետրվարի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (20-25 փետրվարի)

Հունվար

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (1-20 հունվարի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (20-23 հունվարի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (23-31 հունվարի)

2007 թվական

Դեկտեմբեր

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (3-25 դեկտեմբերի)

Նոյեմբեր

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (1-5 նոյեմբերի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (5-10 նոյեմբերի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (10-15 նոյեմբերի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (15-22 նոյեմբերի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (22-30 նոյեմբերի)

Հոկտեմբեր

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (1-5 հոկտեմբերի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (5-20 հոկտեմբերի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (20-25 հոկտեմբերի)

Սեպտեմբեր

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (1-10 սեպտեմբերի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (10-15 սեպտեմբերի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (15-20 սեպտեմբերի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (20-30 սեպտեմբերի)

Օգոստոս

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (հուլիսի 23 - օգոստոսի 6)

Հուլիս

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (2-7 հուլիսի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (9-17 հուլիսի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (17-23 հուլիսի)

Հունիս

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (մայիսի 31-հունիսի 7)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (7-15 հունիսի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (15-23 հունիսի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (23-30 հունիսի)

Մայիս

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (1-10 մայիսի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (10-17 մայիսի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (20-27 մայիսի)

Ապրիլ

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (2-7 ապրիլի)

Մարտ

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (5-10 մարտի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (19-25 մարտի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (25-31 մարտի)

Փետրվար

Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (հունվարի 29-փետրվարի 4)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (5-11 փետրվարի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (14-23 փետրվարի)
Նորություններ ՆԱՏՕ-ից (23-28 փետրվարի)